AANKOOPORDER


Gelieve in de veiling van
de volgende loten aan te kopen voor mijn rekening, volgens de verkoopvoorwaarden aangegeven in de catalogus, en dit rekening houdend met de maxima zoals ze hieronder aangegeven staan.
In het geval dat er een identiek aankooporder gegeven zou worden voor hetzelfde lot, zal prioriteit gegeven worden aan het order dat eerst afgegeven werd.
De maximumprijzen die hieronder vermeld staan zijn exclusief aankoopkosten zoals ze in de catalogus vermeld staan.
Galerie Athena wijst elke verantwoordelijkheid van de hand in geval de nummer aangegeven op het voorwerp niet overeen zou komen met de beschrijving in de catalogus.

Naam:
Voornaam:
Straat:
Nummer:
Stad:
Telefoon.:
Email:
Postcode:
GSM:
Bankgegevens:
IBAN:
BIC:


N in de catalogus Beschrijving in de catalogus Maximum bod (exclusief kosten)Dit aankooporder moet ons bereiken tenminste 24 uur voor de aanvang van de veiling
Lakensestraat 78 1000 Brussel
Tel: 02 250 00 00 - Fax: 02 250 00 09
Email: info@galerieathena.com